Akademie

HLAVNÍ MOTTO:

NE SPECIALIZACE, ALE VŠESTRANNOST!

Je určena zejména děvčatům od 4 do 12 let.
Více informací poskytne Lada Wojaczková +420 604 642 941

Cílem je:

  • rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti
  • efektivně využít volný čas
  • vytvořit členskou základnu pro oddíl házené
  • přivést dívky k pohybu a vytvořit u nich vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě
  • vytvořit základy pro pozdější trénink

Náplň:

  • pohybové hry
  • gymnastika
  • atletickáprůprava
  • nácvik základních individuálních herních činností (chytání, házení míče, driblink…)
  • rozvoj pohybových schopností
Kategorie: